Module_1_700.png
Module_logo_350.png
Module_2_700.png
module_team3_700.png

Muotolevy

Meteli, keskittymisvaikeudet ja yksityisyyden puute ovat yleisiä ongelmia useissa avokonttoreissa. Rauhattomat työympäristöt eivät palvele häiriötöntä työrauhaa tarvitsevien tilankäyttäjien tarpeita, vaan laskevat heidän tehokkuuttaan ja työviihtyvyyttään. Toki toisaalta avotiloissakin on omat hyvät puolensa. Ne esimerkiksi mahdollistavat sujuvan tiimityöskentelyn, tiiviin ajatustenvaihdon sekä pikapalavereiden järjestämisen nopeallakin aikataululla.

Parhaimmillaan toimitila palvelee täydellisesti käyttäjiensä toimenkuvien vaatimuksia. Useimmissa työyhteisöissä tämä edellyttää tilojen jakamista erilaisiin käyttötarkoituksiin suunnattuihin ympäristöihin, kuten yksityisyyttä ja työrauhaa tarjoaviin tiloihin sekä tiimityöskentelyyn tarkoitettuihin ryhmätyötiloihin.

Tällainen toimitila on moderni, sujuvasti muunneltavissa oleva monitilatoimisto, joka mahdollistaa joustavan, nopean ja kustannustehokkaan reagoinnin vaihtuviin tilatarpeisiin. Ennen kaikkea yrityksen ei tarvitse sopeuttaa toimintaansa toimitilan mukaan, vaan toimitila sopeutuu yrityksen ja sen työntekijöiden tarpeisiin.

Siirreltävät ja äänieristetyt Module -ratkaisut ovat erinomainen ja nopea keino muuntaa avokonttori nykyaikaiseksi ja yrityksen prosesseja optimaalisesti palvelevaksi monitilatoimistoksi. Tehokkaasti äänieristetyt ja yksilöllisesti räätälöivissä olevat kotimaiset Module-ratkaisut tarjoavat yksityisyyttä kaikkiin työympäristöihin. Ne sulkevat tehokkaasti esimerkiksi avokonttorin hälinän ulkopuolelleen, luoden ideaalisen ympäristön puhelinkeskustelulle tai työrauhaa vaativalle palaverille. Tila tilassa -ratkaisuista voidaan suunnitella esimerkiksi puhelinkoppi, vetäytymistila, minineukkari tai hiljainen huone.

Module on Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n tuotemerkki.

Lisätietoja: https://modulesolutions.fi/ 

http://muotolevy.fi/