Ohjelma ID Helsingissä 2017

ID Helsinki on projektisisustamisen ammattilaistapahtuma, jonka aihepiirinä ovat julkiset tilat, toimistot ja työympäristöt. Luennoista ja puheenvuoroista muodostuva ohjelma on tapahtuman kävijöille maksutonta, eikä siihen ole erillistä ilmoittautumista. Tervetuloa!

Ohjelmaan liittyvät tiedustelut: Päivi Kukkamäki, puh. 050 524 9942, paivi@wola.fi


Tiistai 12.9.

Tapahtuma avoinna klo 9-19.


ÄÄNIBINGO ja vr-todellisuus

Kuinka äänimaisema vaikuttaa tilaan ja hyvinvointiin? Tunnista äänen vaikutus! Rakennuslehden loungessa tasatunnein Granlundin äänibingo. Samassa tilassa koko tapahtuman ajan koettavissa VR-laseilla Swecon uusinta teknologiaa virtuaalitodellisuuden saralla.


Klo 9:30- 11:00
Tulevaisuuden älykäs toimisto

Mitä eroa on termeillä ”Smart Working” ja ”Smart Office”? Kehittyykö työskentely toimistoympäristöissä vain teknologiavetoisesti? Miltä näyttää tulevaisuuden työympäristö, kun työtapoja, työkaluja ja toimintaympäristöjä kehitetään vuorovaikutteisesti?

Esityksen puheenvuorojen pitäjät ovat olleet mukana työstämässä kesäkuussa 2017 julkistettua Smart Office -konseptia, jonka muodostavat Are, Ensto, Fujitsu, Inspecta, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, Martela, Ramboll, sekä YIT.

Jari Vuori, Sales Director, Fujitsu Finland Oy

ÄLYKKÄÄN TYÖNTEON MAHDOLLISUUDET JA TARPEET - NÄKÖKULMIA INNOVATIIVISTEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN
Sirte Pihlaja, CEO, Customer Experience Optimiser
Shirute Oy

TYÖYMPÄRISTÖN JATKUVA OPTIMOINTI
Panu Muhonen, Offering Director, Martela

NÄKÖKULMA TULEVAISUUDEN TYÖYMPÄRISTÖÖN
-    Mitä vaatimuksia on tulevaisuuden tietotyöllä 
-    Työntekijäkokemus kaupungeissa ja toimistoissa
Timo Räikkönen, VP, Business development and marketing, YIT


Klo 11:15 - 12:00
Väriennakointi syksy-talvi 2018-19

Kansainvälisen Intercolor-järjestön näkymät tulevan kauden väreihin ja niihin vaikuttaviin ilmiöihin. 

Tuija_Maija_Piironen.png

Tuija Maija Piironen, Intercolor Finland


Klo 12:00 - 13:00
3RD SPACES

Whereas some companies may see the ‘Third Space’ as the areas left over once the desks and meeting rooms have been mapped out –  other, more visionary organisations see a newly emerging role of the workplace, in which interactions are far less rigid and work is more dynamic both in terms of the quality of collaboration and with regards the ease with which employees can move between different environments in a self-determined way. This is what the functional third space supports.

The title of this research piece is The Third Space in a changing economic environment. We look at what the potential is for the Third Space, how organisations perceive its value and how economic recession may have impacted the pace at which companies are ‘walking the talk’

Mark_Catchlove.png

Mark Catchlove, Director, Knowledge and Insight Group, Herman Miller Ltd.


Klo 13:00 - 14:00
Keynote: Jonas Forsman, Functionality is always the starting point

!! Location: Activity Based by EFG lounge.

By investigating the user, the manufacturing, the costs and the wanted functionality, the core of the product is created. Then it is just a matter of hard work to apply the right surface to give the core justice. What needs to be considered designing products for today's workspace? How products can support well-being in modern office?

Jonas Forsman, Industrial Designer (SWE)

Jonas Forsman is an industrial designer working from the inside and out. The functionality is always the starting point when creating his clear cut products, often by using different materials or new mechanical solutions as a foundation. Studied industrial design engineering on Chalmers university of technology in Gothenburg where he also runs his studio since 2006. Awarded Red dot several times and Design S for his products. He has designed also EFG Create multifunctional and modular storage system and seating system for EFG European Furniture Group. http://jonasforsman.se/ 


Klo 14:00 - 14:40
Megatrendit – tulevaisuus on nyt!

Sitran vuosittain julkaistava trendilista esittää yhden tulkinnan globaalien muutosilmiöiden suunnista – megatrendeistä. Trendityössä tietolähteinä on käytetty kansainvälisiä ja kansallisia tilastoja, akateemisia tutkimuksia ja konsultointitöitä, uutisartikkeleita, asiantuntijalausuntoja sekä aikaisempia trenditöitä.

Esityksessä käydään läpi sellaisia kehityskulkuja, jotka jo tapahtuvat. Puheenvuoro herättelee pohtimaan, millaisia vaikutuksia näillä kehityskuluilla on tulevaisuuteemme.

Elina_Kiiski_Kataja.png

Elina Kiiski Kataja, johtava asiantuntija, ennakointi, Sitra.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tulevaisuusorganisaatio, joka tekee töitä Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.


Klo 15:00 - 16:00
Tilat organisaation muutoksen työkaluna
Case: Varman pääkonttori

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on toteuttanut organisaatiomuutoksen, ja samanaikaisesti myös toimitilojen muutoksen. Miten työympäristön muutos toteutettiin tavoitteellisesti tukemaan ja ohjaamaan organisaation muutosta? Kokonaisuus tuotetaan yhteistyössä prointerior-lehden kanssa.

Juha Rista, sisustusarkkitehti, dSign Vertti Kivi & co

Katri_Viippola_.png

Katri Viippola, johtaja; viestintä, HR ja vastuullisuus, Varma

Anne_Rosti_.png

Anne Rosti, asiakkuuspäällikkö, Kinnarps

Tom_Appelroth_.png

Case Varman kokonaisuuden juontaa Tom Appelroth, prointerior


16:00 - 19:00

Afternoon Party

Tavallista aukioloaikaa, astetta rennommassa tunnelmassa! Jo perinteisen Afternoon Partyn aikaan kaikille paikalla oleville tarjolla suolaista syötävää, kuohujuomaa, ja taustalla soittaa live-dj. 

ID Helsinki on ammattilaistapahtuma, johon sisäänpääsy edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi - joko ennakkoon tai tapahtuman sisäänkäynnillä. Afternoon Partyyn ei tarvitse rekisteröityä erikseen.

>> Tee oma kävijärekisteröitymisesi tapahtumaan jo nyt. 

Tervetuloa!


ID Helsinki 2017 Afternoon Party  is sponsored by:

Keskiviikko 13.9.

Tapahtuma avoinna klo 9-18.


ÄÄNIBINGO ja VR-TODELLISUUS

Kuinka äänimaisema vaikuttaa tilaan ja hyvinvointiin? Tunnista äänen vaikutus! Rakennuslehden loungessa tasatunnein Granlundin äänibingo. Samassa tilassa koko tapahtuman ajan koettavissa VR-laseilla Swecon uusinta teknologiaa virtuaalitodellisuuden saralla.


Klo 9:30 - 10:30
Arvolupauksen lunastaminen tilaratkaisuilla

YRITYSIDENTITEETIT JA ASIAKASPOLKU OSANA TYÖYMPÄRISTÖJÄ JA ASIAKASTILOJA

Susanna_Kallio.png

Susanna Kallio, toimitusjohtaja, Creative Director, Kohina Oy

TYÖYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEN MALLI: Elisa Ideal Work

Piia_Sayla_.png

Piia Säylä, kehittämispäällikkö / henkilöstön kehittäminen, Elisa

TUOTEMALLISTON MUKAUTUMINEN JA EVOLUUTIO PROJEKTIKOHTEEN EHDOILLA. Piiroisen Grand Canyon -sohvamallisto on muovautunut jo kymmenen vuoden ajan vastaamaan yhä uusia asiakkaiden tarpeita ja käyttötarkoituksia. 

Timo_Ripatti_.png

Timo Ripatti, muotoilija ja arkkitehti, Studio Ripatti


klo 11:15 - 11:45
Hyvä ääniympäristö – terveyttä ja hyvinvointia

Kuuloaistimme toimii jatkuvasti ja me reagoimme ääniin. Ne voivat aiheuttaa stressiä ja hermostuneisuutta tai hyvässä tapauksessa rauhoittaa meitä. Meluisan ympäristön on todettu hidastavan sairauksista toipumista ja jopa aiheuttavan sairauksia. Hyvän ääniympäristön toteutuminen vaatii kuitekin akustiikkasuunnittelua. Yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan edistää merkittävästi hyvinvointia.

Jyrki Kilpikari, TkL, terveydenhuollon tilojen konseptikehittäjä, Ecophon.

Kilpikari on toiminut huoneakustisten ratkaisuiden kanssa jo yli 25 vuotta. Tällä hetkellä hän on keskittynyt sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon tilojen ääniympäristön vaikutuksiin niin potilaisiin kuin henkilökuntaankin.  Hän on mukana useissa sairaaloiden akustiikkaan liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.


Klo 11:45 - 12:45
Akustiikkatunti

Akustiikkatunnilla kuullaa perusasioita akustiikasta, esimerkiksi miksi tiloja pitää vaimentaa, ja mitkä heijastukset ovat kuulon kannalta olennaisia? Mistä suunnista ja miten monitilatoimiston äänet heijastuvat, miten akustiikkaa voi suunnitella, ja voiko sen saada toimimaan? 

Konserttisalit ovat tiloja, joissa akustiikka todella ratkaisee. Miten konserttisaleja on viime vuosina tutkittu, ja miten sali muuttaa orkesterin soittamaa musiikkia? Mitä on virtuaaliakustiikka?

Tapio Lokki, akustiikan professori, Aalto-yliopisto

Kansainvälisesti akustiikan alan korkeimmilla tunnustuksilla palkittu Lokki tutkimusryhmineen on erityisesti kehittänyt teknologiaa, jonka avulla konserttisalien akustiikka voidaan tallentaa ja edelleen toistaa lähes autenttisesti laboratorio-olosuhteissa. Tämä on mahdollistanut erityisesti aistinvaraisten arviointimenetelmien käytön salien vertailussa, ja näin Lokin ryhmä on lisännyt merkittävästi ymmärrystä konserttisalien akustiikasta.


Klo 12:45 - 13:15
Sisäilman laadun vaikutus hyvinvointiin ja työskentelyn tuloksiin

Erilaisia sisäilmassa kulkevia epäpuhtauksia on läsnä kaikkien rakennusten sisäilmassa jatkuvasti, rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Asia monesti unohtuu työympäristöjen suunnittelussa, ja etenkin erilaisissa muutostilanteissa. Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun, ja minkälaisia vaikutuksia laadukkaalla sisäilmalla on ihmisten hyvinvointiin ja työskentelyyn sisätiloissa? 

Jenni_Koskela_.png

Jenni Koskela, Genano Oy

Koskela on tekniikan tohtori nanomateriaalitieteen alalta. Hän työskentelee markkinointipäällikkönä Genano Oy:ssä sekä tilasuunnittelijana toimitilasuunnittelun asiantuntijayritys Scope Oy:ssä


Klo 13:15 - 13:45
Metsästä näyttöpäättelle - luontoyhteyden vaikutus työtilassa

Biofilia, “rakkaus elämää ja kaikkea elävää kohtaan”, on teoria, joka pyrkii selittämään ihmisen sisäistä halua olla lähellä luontoa. Biofiilisella suunnittelulla pyritään luomaan sisätiloihin luonnonmukainen ympäristö. Tutkimusten mukaan esimerkiksi luonnon näkeminen rauhoittaa meitä ja luontokosketus palauttaa hektisen päivän aikana kulunutta energiaa.

Jarno Mikkonen, FT, tutkimusvastaava, Naava


Klo 13:45 - 14:30
Työympäristö palveluna

Miten työ on muuttunut? Mitä nykyään tarkoitetaan työympäristöllä? Mitä voi tarkoittaa "työympäristö palveluna"?

Työ on viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana siirtynyt tehtailta toimistoihin ja kaupunkiin, joissa aivojen rajoja testataan. Ihmisaivot eivät kuitenkaan ole merkittävästi kehittyneet viimeiseen 70 000 vuoteen.

Yrityksen tärkein voimavara on sen ihmisten korvien välissä. Yritykset, jotka osaavat ottaa aivot käyttöön, menestyvät.
 

Jere Syvänne, Business Manager, Martela.


Klo 14:30 - 15:00
Stressi, multitasking ja "mielen tilat"

!! Paikkana Activity Based by EFG -huone

Luennolla käsitellään kiinnostavasti sitä, mitä multitaskaus ja kiire tekevät mielellemme. Luento näyttää ratkaisukeskeisesti, miten mielen ja aivojen toiminta reagoi paitsi tekemiseen/tekemättömyyteen, myös tiloihin ja tilaratkaisuihin ympärillämme. Mistä aivot pitävät työntäyteisten päivien vastapainoksi? Miksi tulevaisuudessa työtiloilla on yhä suurempi merkitys stressinhallinnassa? 

Mia_Jokiniva_.png

Mia Jokiniva, sisältöjohtaja ja stressinhallinnan kouluttaja, Villa Mandala

Mia Jokiniva on Villa Mandalan perustaja. Hän toimii stressinhallinnan fysiologiaan / psykologiaan erikoistuneena kouluttajana ja yrityscoachina. Mian työ on viime vuosina tunnustettu niin suomalaisissa ministeriöissä kuin kansainvälisissä suuryrityksissä ja mediassa aina Wall Street Journalia myöten. Hän on myös meditaatio- ja joogaopettaja, joka kirjoissaan popularisoi mielenhallinnan tekniikoita kaiken kansan saataville. Mia pureutuu valmennuksissaan stressinhallintaan paitsi monipuolisella tutkimustiedolla ja inspiroivalla luennoimistyylillä myös havainnoillisilla täsmätekniikoilla, joilla stressin vastakohta eli rentoutusreaktio synnytetään.


Klo 15:00 - 16:30
Hyvinvointia parantavat rakennukset ja tilat -seminaari

Yhteistyössä: Rakennuslehti

***********

Miten tilat voivat vaikuttaA terveyteemme ja tuottavuuteemme?

Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin merkitys kasvaa koko ajan: tule kuulemaan miten kiinteistöt voivat konkreettisesti edistää hyvinvointia! 

Kun sisäilmasto on kunnossa ja fiilis on hyvä, myös työn tuottavuus paranee ja sairauspoissaolot vähenevät. Arvioimalla ensimmäistä kertaa yhdessä sisäilmaa, valoa, aktiivisuutta, viihtyisyyttä, fiilistä ja ravintoa, saadaan kokonaisvaltainen näkemys tilojen toimivuudesta. Paitsi rakennukseen liittyvillä tekijöillä kuten valaistus, sisäilma, akustiikka myös toimintaan liittyvillä tekijöillä kuten stressinhallinta ja aktiivisuuteen kannustaminen  on merkitystä hyvinvoinnille. Avuksi jatkuvan palautteen saamiseksi niin käyttäjiltä kuin rakennusautomaatiosta voi ottaa digitaaliset työkalut

Positiivinen käyttäjäkokemus edistää keskittymistä ja vaikuttaa työn tuottavuuteen. Hyvinvointi vaikuttaa myös laajemmin positiiviseen yrityskuvaan, tila on houkutteleva niin käyttäjän kuin asiakkaan näkökulmasta.

Työkaluiksi hyvinvoinnin kehittämiseen on käytettävissä kansallinen Hyvinvoiva tila –konsepti sekä kansainvälinen WELL-sertifikaatti, sekä molempiin palautekanavaksi soveltuva PULSE-palvelu.

Heli Kotilainen, toimialajohtaja, ympäristö, Granlund Consulting Oy

Robbie McGrath, johtava asiantuntija, Granlund Consulting Oy

***********

Virtuaalista hyvinvointia

Miten virtuaalimallintamisella saadaan tuotettua jo suunnitteluvaiheessa tiloja ja rakennuksia, jotka edistävät hyvinvointia? Virtuaalimalleilla voidaan tutkia tilojen ominaisuuksia monipuolisemmin, joustavammin ja pienemmillä kustannuksilla. Tilojen ja näkymien avaruus, luonnon valo ja valaistus, kasvillisuus, värit ja kalustus voivat muodostaa esimerkiksi ns. "parantavan ympäristön", joilla on sairaalaympäristössä tutkittu olevan korrelaatio paranemiseen. 

Peliteknologian mahdollisuudet: valot, varjot, äänet - mallintaminen ja tilasuunnittelun kehittäminen. * Äänen ja valon mallintaminen * Ihmis- ja tavaravirtojen mallintaminen * Sisustuksen tarkastelu mallilla.

Jyri_Tuori_.png

Jyri Tuori, teknologiapäällikkö & Virtual Dude, Sweco

Tuori on toiminut teräsrakennesuunnittelijana ja maanjäristysasiantuntijana Swecolla 7 vuotta. Vajaan vuoden hän on vetänyt Virtual Sweco -tiimiä, joka kehittää jatkuvasti uusia peliteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja rakennetun ympäristön ja teollisuuden tarpeisiin. Jyrin mielestä virtuaalitodellisuus on tämän hetken suurin rakennusalan mahdollisuus uudistaa tuottavuutta ja ravistella vanhentuneita käytäntöjä.

Mikko_Vuorenhela_.png

Mikko Vuorenhela, arkkitehti, Sweco

Vuorenhela on työskennellyt vuodesta 2008 asti Swecolla pääsääntöisesti terveydenhuoltoalan hankkeissa pääsuunnittelijan ja projektipäällikön tehtävissä. Hän vastaa Sweco arkkitehtien digitaalisen kompetenssin kehittämisestä työryhmän esimiehenä.

***********
Käyttäjälähtöisyys hyvinvoivien tilojen suunnittelussa:

Case Rambollin uusi pääkonttori.

Miten käyttäjät osallistetaan hyvinvoivien työtilojen suunnitteluun? Käymme läpi rakenteilla olevan  Rambollin pääkonttorin hanketta, jonka suunnitteluun on otettu mukaan henkilöstö.

Kari Melander, hankekehitysjohtaja, Ramboll Finland Oy

Anne_Korhonen_.png

TILAISUUDEN JUONTAA: Anne Korhonen, toimituspäällikkö, Rakennuslehti


16:30-18:00

Cocktails. Tervetuloa!