Ohjelma ID Helsingissä 2019


maanantai 9.9.2019

Tapahtuma avoinna klo 9 - 18.


9:30

hyvinvointia edistävä työtila - ihminen keskiöön

Työympäristöillä on tärkeä merkitys ihmisten työkykyyn, työssä jaksamiseen ja työn sujumiseen. Millaisia ovat hyvinvointia edistävät työtilat? Esitys tarjoaa Työterveyslaitoksen tutkimuksiin perustuvan viitekehyksen hyvinvointia edistävän tilan ulottuvuuksista. Esitys johdattelee ihmiskeskeiseen ajatteluun tilasuunnittelussa.

virpi_ruohomaki.png

Virpi Ruohomäki

FT, vanhempi tutkija, työ- ja organisaatiopsykologi, Työterveyslaitos

miten huomioida ihmisten kokemukset ja herkkyydet?

Reaktiot samallekin ympäristölle voivat vaihdella huomattavasti. Tuntemuksiimme ja oireisiimme vaikuttavat aikaisemmat kokemuksemme ja toisaalta odotuksemme vastaavista ympäristöistä. Odotukset voivat vaihdella negatiivisesta positiiviseen, mikä muovaa reaktiomme erilaisiksi samaankin aistimukseen. Kun tavoitteena on hyvinvointi, ymmärrys keskushermoston toiminnasta antaa meille mahdollisuudet huomioida ja vaikuttaa ympäristötekijöiden positiiviseen merkitykseen.  

Kuva_Markku_partsi.png

Markku Sainio

Ylilääkäri, lääketieteen tohtori, neurologian dosentti


10:30

muuntojoustavan työympäristön suunnitteluhaasteet

Paneelikeskustelussa pureudutaan eri näkökulmista haasteisiin, joita muuntojoustavan työympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa usein kohdataan ja kuinka yksilöiden tarpeet tulisi suunnittelussa huomioida.

Työhyvinvoinnin näkökulmaa edustavat Työterveyslaitoksen ylilääkäri Markku Sainio ja vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki, akustiikkasuunnittelun näkökulmaa Akukon Oy:n akustikko Nella Näveri sekä henkilöstöjohtamisen näkökulmaa Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen. Paneelin tavoitteena on antaa perspektiiviä ja tietoa niin työympäristöjen suunnittelijoille kuin päättäjillekin, jotka ovat konkreettisesti tekemisissä työympäristömuutosten toteuttamisen ja johtamisen kanssa. Paneelikeskustelun moderoi Johanna Kettunen, teollinen muotoilija, operatiivinen johtaja, INTO the Nordic Silence.

Keskustelijoina

 • Virpi Ruohomäki, FT, Vanhempi tutkija, työ- ja organisaatiopsykologi, Työterveyslaitos

 • Markku Sainio, ylilääkäri, lääketieteen tohtori, neurologian dosentti

 • Anne Iijalainen, henkilöstö- ja hallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

 • Nella Näveri, arkkitehti SAFA, akustikko, tiimipäällikkö, Akukon Oy


12:30

valaistus elämyksen luojana

Valaistuksen merkitys ja monipuolisuus on kasvanut viime vuosina sekä sisustuksessa että kaupunkitilojen suunnittelussa. Puheenvuorossaan valaistuskoordinaattori Elisa Hillgen kertoo valaistuksen roolista elämyksen luojana nimenomaan kaupunkiympäristössä. Millaisen viestin, tunnelman tai tarinan valo kertoo meille ja kuinka pimeän ajan kaupunkikuvasta voidaan rakentaa osa alueen identiteettiä.

Yhteistyössä: Sisustussunnittelijat SI

Elisa_Kuva.png

Elisa Hillgen

Valaistussuunnittelija, valaistuskoordinaattori JKL


13:00

Vision 2021- Future Proofing

The Future-proofing presentation zooms in from macro trends to strategy, new product development, materials and colours.

During her presentation, Els van Niekerk of trend forecast agency Oltmans van Niekerk will show the four most important drivers for change towards 2021.

Future-proofing is the process of anticipating the future, analysing the risks and developing solutions. For Vision 2021 Oltmans van Niekerk has examined the zeitgeist of today and tomorrow, what values are important now and in the coming decade?

***

Trenditoimisto Oltmans van Niekerkin Els van Niekerk avaa esityksessään neljä tärkeintä suuntausta, jotka vaikuttavat maailmaan kulkiessamme kohti vuotta 2021. Luento esittelee makrotrendejä, jotka vaikuttavat yritysten strategiseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen.

”Future Proofing” -teemallaan Oltmans van Niekerk keskittyy tulevaisuuden ennakointiin, riskien analysointiin ja ratkaisujen kehittämiseen. Mitkä arvot ovat tärkeitä nyt ja tulevana vuosikymmenenä?

Yhteistyössä: Urban View

els_van_niekerk.png

Els van Niekerk

Co-founder, Oltmans van Niekerk


14:00

Kalusteteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen?

Teollisuus tarvitsee korkeatasoista suunnitteluosaamista. Erikoistuneet, muotoiluun ja suunnitteluun sekä kokonaisvaltaiseen palvelutarjontaan panostavat yritykset erottuvat kilpailussa edukseen. 

Puuteollisuuden kehityshanke on alan tavoite vastata huonekaluteollisuuden kehittämisen haasteeseen ja laadukkaan suunnitteluosaamisen varmistamiseen. Hanke aloitetaan muotoilukilpailulla. 

Puuteollisuus ry yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa nostaa suomalaisen huonekaluteollisuuden, valmistuksen ja suunnittelutyön laadun näkyville järjestämällä yhdessä ympäristöministeriön kanssa suomalaisen huonekalun suunnittelukilpailun, joka tukee ympäristöministeriön suomalaisen puun kilpailukyvyn edistämistä. Paneelikeskustelun moderoi Salla Heinänen, toiminnanjohtaja, Ornamo

Keskustelijoina:

 • Annaleena Hämäläinen, luova johtaja, Hakola

 • Janne Liias, toiminnanjohtaja, Puuteollisuusyrittäjät ry

 • Elisa Luoto, sisustusarkkitehti SIO, Young Finnish Design Oy

 • Ari Kanerva, Vuoden kalustesuunnittelija 2019, Design Ari Kanerva

SIO juhlavuosi musta.jpg

15:00

How to improve customer experience thanks to custom décor?

Digital printing technology gives the designers freedom to try things out, to experiment, to be creative and to ignite their imagination. Customized decoration designs printed on digital large format media allow unlimited creativity and address the need of brand owners for differentiation.

During ID Helsinki, by sharing inspirational models, completed realizations and new innovative media solutions, Agnès Lafarge will inspire the design community with a multitude of possibilities for decorating and personalizing spaces. And demonstrate how a designer can benefit from these innovations to create unique decors.

agnes2.png

Agnès Lafarge

Antalis International HQ

Market Manager, Visual Communication

16:00 - 18:00

Teoriasta käytäntöön - Millainen on hyvinvointia edistävä monitilatoimisto?

Tule oppimaan ja keskustelemaan, miten monitilatoimistoista voi suunnitella hyvinvointia edistäviä työympäristöjä ja mitä tulisi huomioida, jotta työ sujuu ja henkilöstö voi hyvin!

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden järjestämä työpaja tarjoaa ajankohtaisiin tutkimustuloksiin perustuvan tietopaketin monitilatoimistojen työolosuhteisiin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Työpajassa kuulet myös miksi ihmiset reagoivat eri tavalla samoissa ympäristöissä ja miten huomioida ihmisten herkkyydet suunnittelussa.

Työpajassa syvennetään aamupäivän puheenvuorojen ja paneelikeskustelun aiheita sekä etsitään käytännön työkaluja, koulutuksia ja palveluita.

 • Virpi Ruohomäki, FT, vanhempi tutkija, työ- ja organisaatiopsykologi, Työterveyslaitos

 • Markku Sainio, ylilääkäri, lääketieteen tohtori, neurologian dosentti

 • Pia Sirola, KM, fysioterapeutti, työympäristötutkimuksen ja -kehittämisen asiantuntija, Työterveyslaitos

Yhteistyössä: Työterveyslaitos


tiistai 10.9.2019

Tapahtuma avoinna klo 9 - 19.


9:30

Colour Flow 2021- State Shifts

During her presentation, Liesbeth Oltmans of trend forecast agency Oltmans van Niekerk will explain developments in colours and materials heading towards 2021.

Colour plays a vital role in the world in which we live, it is everywhere we look and is present in every aspect of our lives. Our choice of colours and how they fit into our lives touches the essence of how we live and the kind of lives we wish to cultivate.

Liesbeth Oltmans will show that there are many more dimensions to colours and materials. The world of colour plays an important role in new product development. Not in the sense of trend colours that come and go, but as a valuable addition to the material and shape that creates the design.

***

Liesbeth Oltmans tutustuttaa luennollaan kuulijat vuoden 2021 väri- ja materiaalitrendeihin.

Värit vaikuttavat voimakkaasti elämämme eri osa-alueilla. Aika, jossa elämme, on täynnä haasteita ja mahdollisuuksia. Monet värit kertovat ajattelutapojemme muutoksista ja siitä, miten katsomme maailmaa. Materian, ekologian ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Oltmans paneutuu värien tärkeään rooliin tuotekehityksessä. Kyse ei ole vain siitä, että trendivärit tulevat ja menevät, vaan väri itsessään nähdään arvokkaana lisäyksenä materiaalille ja muodolle.

Yhteistyössä: Urban View

liesbeth_oltmans .png

Liesbeth Oltmans

Co-founder, Oltmans van Niekerk


10:30

Materiaalivalintojen merkitys muuntojoustavassa työympäristössä

Mitä materiaalivalinnoissa tulisi huomioida käyttäjän ja tilan ylläpidon näkökulmasta? Miten materiaalivalinnoilla tuetaan tilan käyttäjien hyvinvointia? Ihmiset aistivat ja kokevat työympäristönsä yksilöllisesti. Miten aistiyliherkkyydet tulisi huomioida muuntojoustavassa työympäristössä?

Puheenvuoro sukeltaa työhyvinvoinnin peruspilareihin materiaalivalintojen näkökulmasta; mistä terveellinen ja miellyttävä työympäristö koostuu. Puheenvuorossa otetaan kantaa siihen, kuinka eri aistit tulisi huomioida muuntojoustavan työympäristön materiaalivalinnoissa ja kuinka suuri osuus materiaalivalinnoilla on hyvinvointiin.

johanna_kettunen.png

Johanna Kettunen

Teollinen muotoilija, operatiivinen johtaja

INTO the Nordic Silence


12:30

Ihminen, muutos ja tilat – haasteita ja ratkaisuja

Arkkitehti, sisustusarkkitehti Susanna Kallio tarttuu ajankohtaisiin muutosnäkymiin ihmisen ja tilojen vuorovaikutuksen kautta. Ympäriltämme tulee jatkuvasti erilaista painetta, osaa tuskin enää tiedostamme. Minkälaisia tiloja voi suunnitella helpottamaan oloamme ja tukemaan meidän tärkeimpiä taitoja kiihtyvästi digitalisoituvassa maailmassa? Minkälaisia ovat tulevaisuuden tilat, jossa perinteiset rajat ovat kaadettu ja kaikki yhdistyy elämäntiloiksi?

susanna.png

Susanna Kallio

Arkkitehti SAFA, sisustusarkkitehti SIO, perustaja Kohina


13:30

Sisätilat voivat tehdä ihmisestä tyhmemmän tai fiksumman. Miten?

Ihmiset viettävät keskimäärin 22 tuntia päivästä sisätiloissa. Ihmistä ei kuitenkaan ole luotu sisälle, vaan biologiamme toimii kuin asuisimme edelleen luonnossa. Tutkimusten mukaan tavallinen toimistoilma tyhmentää ihmistä. Ja luontokosketuksen puute heikentää terveyttämme ja luovuuttamme. Tule kuulemaan, miten sisätiloista voi suunnitella ihmisystävällisemmän ja hyvinvointia edistävän. 

Eeva uusi.png

Eeva Niemelä

Tilasuunnittelujohtaja, Naava


14:30

Case k-kampus kalasatama

Kokonaisuudessa perehdytään K-Kampus Kalasataman kokonaisuuteen niin tilaajan ja loppukäyttäjän näkökulmista ottaen huomioon suunnittelun vastuullisuuden ja työympäristöjohtamisen. Tilaisuuden juontaa Tom Appelroth/prointerior.

 • Hanna Laavainen, Head of K Work and Workplace
  K HR, Kesko Oyj

 • Elina Niemi, sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit

 • Paula Salonen sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit

 • Samuli Hintikka, Partner, Head of Production, dSign Vertti Kivi & Co

Hanna Laavainen.png

Hanna Laavainen

Head of K Work and Workplace
K HR, Kesko Oyj

Elina Niemi.png

Elina Niemi

Sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit

Paula Salonen.png

Paula Salonen

Sisustusarkkitehti SIO, JKMM Arkkitehdit

Samuli Hintikka.png

Samuli Hintikka

Partner, Head of Production, dSign Vertti Kivi & Co

Tom.png

Tom Appelroth

prointerior

Yhteistyössä: prointerior-media

prointerior_harmaa.png

16:00 - 19:00

Afternoon Party

Tavallista aukioloaikaa, astetta rennommassa tunnelmassa! Jo perinteisen Afternoon Partyn aikaan kaikille paikalla oleville tarjolla suolaista syötävää, kuohujuomaa, ja taustalla soittaa live-dj. 

ID Helsinki on ammattilaistapahtuma, johon sisäänpääsy edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi - joko ennakkoon tai tapahtuman sisäänkäynnillä. Afternoon Partyyn ei tarvitse rekisteröityä erikseen.

Tervetuloa!